Gebruikersnaam :
Wachtwoord :
   

Onze dienstverlening

Van oudsher kent Nederland een sterke handelsgeest. De schepen van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie brachten koopwaar vanuit alle windstreken naar Nederland en de rest van Europa. Inmiddels ligt het tijdperk van de VOC ver achter ons, maar Nederland speelt nog steeds een prominente rol in de wereldhandel en bij de productie en distributie van groente en fruit. NORDIS draagt graag bij aan dat succes. Door de gunstige geografische ligging van ons bedrijf zijn wij in staat dicht bij de bron in te kopen.

Onze dienstverlening is er op gericht een zo breed en constant mogelijk assortiment van groente en fruit aan te kunnen bieden. NORDIS kent de weg naar lokale, regionale en internationale versmarkten en onze bedrijfsprocessen zijn zo ingericht dat op- en overslag minimaal is. Door deze uitgekiende logistiek ontvangt u uw bestelling altijd vers. Wij zijn er stellig van overtuigd dat wij op het gebied van AGF momenteel de kortst mogelijke logistieke lijnen tussen de bron en het schip weten te realiseren.

Inmiddels hebben wij een aanzienlijke klantenkring opgebouwd en wij willen ook u graag als klant verwelkomen.

Het kost veel energie en hulpmiddelen om verse frambozen of sperziebonen buiten het Nederlandse seizoen op de schepen te krijgen. Maar dat is niet te zien aan het product. NORDIS helpt u graag bij het maken van maatschappelijk verantwoorde keuzes.

Voordat uw groente en fruit in uw koelhuis belanden is er al veel energie in gestoken, voor de teelt, de verpakking en het vervoer. Die wordt grotendeels opgewekt met fossiele brandstoffen en dat levert broeikasgassen op. Ook het ruimtegebruik voor landbouwgrond telt mee voor de uiteindelijke milieubelasting. Aan de producten valt niet te zien welke de minste milieubelasting oplevert. Daarom hebben wij onze assortimentslijst met de groente- en fruitkalender van Milieu Centraal geïntegreerd : die geeft met milieuklassen de totale milieubelasting aan van de teelt, transport en verpakking. Groente en fruit in milieuklasse A en B veroorzaken de minste milieubelasting, producten in milieuklasse D en E de meeste.

De groente- en fruitkalender geeft per maand en land van herkomst aan in welke milieuklasse een product valt. Het land van herkomst vermelden wij op zowel onze website als factuur.